Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

Обавештење о упису у ОШ

ВАЖНО: ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДЕЦЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД - ШКОЛСКА 2021/22. МОЖЕ СЕ ВРШИТИ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ДОСТАВЉАЊЕМ ПОПУЊЕНОГ ОБРАСЦА - ЗАХТЕВА  НА E-MAIL ossmdes@gmail.com  ИЛИ ПОПУЊАВАЊЕМ ОБРАСЦА - ЗАХТЕВА  У ШКОЛИ. ОБРАЗАЦ ПРЕУЗИМАТЕ КЛИКОМ ЗАХТЕВ  ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД.

ЗАХТЕВ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

О ТЕРМИНИМА ТЕСТИРАЊА ПРВАКА РОДИТЕЉИ ЋЕ БИТИ БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕШТЕНИ

У први разред основне школе у школској  2021/2022. години  уписују се сва деца рођена од 01.03.2014. до 28.02.2015. године.

У први разред основне школе уписује се свако  дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Испитивање  деце пред полазак у школу врши школски педагог применом стандардних поступака и инструментата препоручених од надлежног центра.

Дете старости од шест до шест и по година, која од 01.03. до 31.08.2020. године навршавају 6 година до 6 година и 6 месеци, а чији родитељи желе да их упишу у први разред, уписују се у први разред након провере спремности за полазак у школу (проверу спремности врши  психолог).

У поступку провере спремности на основу мишљења психолога школа може да препоручи:

 1) упис детета у први разред, и

 2) одлагање поласка детета у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

У школу може да се упише и дете старије од 7 година и 6 месеци, ако због болести и других оправданих разлога није уписано у први разред.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе, о чему подноси захтев изабраној школи.

 

Потребна документација  за упис у први разред:

 1. Извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал или оверена фотокопија)
 2. Потврда о пребивалишту или лична карта једног од родитеља(фотокопија)
 3. Потврда о похађању припремног предшколског програма
 4. Потврда о извршеној вакцинацији детета
 5. Потврда о извршеном стоматолошком прегледу

Документ под редним бројем 4, родитељи могу доставити накнадно.

ВАЖНА НАПОМЕНА! Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. 

 

Индивидуални образовни план и додатна подршка у образовњу и васпитању

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана (ИОП) или додатном подршком у образовању.

Ако додатна подршка захтева финансијска средства, покреће се поступак кроз процедуру упућивања писменог захтева – образац бр 1, изабраном лекару детета надлежног дома здравља ради процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке које утврђује интерресорна комисија (ИРК).

Ближе услове за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, састав и начин интересорне комисије прописан је Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“, број 63/2010).

Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, прописана су Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 76/2010).

Приликом уписивања у школу одредиће се термин испитивања (тестирања) детета уписаног у школу које ће обавити педагог школе.

За све информације око уписа деце у први разред родитељи се могу обратити секретару школе или на телефон – 034/561-539.

Родитељи, потребну документацију  подносе секретару школе.

 

 

 

ПЕДАГОГ - ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА - КОРОНА И МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ДЕЦЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА  НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ Анализа ученичких резултата добијених упитником

                                                

Додатна подршка школама у превенцији ширења епидемије

 

    Обавештавамо Вас да је у сарадњи Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут", Светске здравствене организације и УНИЦЕФ-а, припремљен видео материјал (филм) намењен ученицима основних и средњих школа са кључним препорукама за безбедан боравак у школи. Филм се може преузети на линку: https://we.tl/t-P7WJ8BGFHj

 

    Обавештавамо Вас да су постојеће и дистрибуиране препоруке COVID-19   у школској средини допуњене и појашњене и налазе се на сајту Института за јавно здравље Србије на линку : 

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Skole.pdf

 

https://www.youtube.com/watch?v=bMmOV8Z19r4

                                                                            

  

  

ОБАВЕШТЕЊЕ

Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави наставни рад у свим основним и средњим школама.Привремено обустављање наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.Почетак реализације образовно васпитног рада  учењем на даљину је 17.март 2020.год.Часови ће бити емитовани на каналу Радио-телевизије Србије( РТС Канал3) за ученике основне школе.Сви емитовани часови биће доступни и на платформиРТС Планета,где се могу накнадно и више пута прегледати,истог или наредних дана.

Часови ће бити емитовани на каналу Радио-телевизије Србије( РТС Канал3) Према распореду по разредима,који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете,науке и технолошког развоја-www.rasporednastave.gov.rs

 

У СКЛАДУ СА ЗДРАВСТВЕНИМ  ПРЕПОРУКАМА  ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ“ ПО ПРЕПОРУЦИ МИНИСТРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ПРИМЊУЈЕ  СЛЕДЕЋЕ КОРАКЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ

 

 1. Планирати часове одељењског сатрешине у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација
 2. Планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора
 3. Редовно одржавање школског простора: проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица и редовно пражњење корпи за отпатке користећи рукавице
 4. Прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа
 5. Редовно снабдевање течним сапуном, тоалета, учионица и трпезарија
 6. Подстицање ученика на прање руку
 7. Препоручивање ученицима и одраслима да не додирују очи, уста, нос неопраним рукама
 8. Не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду
 9. Употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпадке
 10. Препоручити родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења
 11. У оквиру наставних и ваннаставних активности, у складу са предметном облашћу, васпитно – здравствене теме, односно упознавање са путевима вирусних инфекција и информисања
 12. Заштита ученика и родитеља од непожељне панике

 

Директор школе – Дејан Антић 

 

Пилот пројекат Министарства просвете - 2019/20.

Обогаћен и проширен једносменски рад у школи - у физички издвојеном одељењу Лужнице

Нови приступ у организацији једносменског рада подразумева обогаћену и проширену образовно-васпитну подршку ученицима  кроз различите активности и програме који се прилагођавају потребама ученика и специфичностима окружења.Циљ пројекта је допринос развоју кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција ,посебно: постизање бољих образовних постигнућа ученика; превазилажење препрека у учењу; развоју здравствено - хигијенских навика ученика и њиховог активног односа према очувању и разоју здравља; квалитетном планирању учења, слободних активности и слободног времена ученика; развоју социјалних вештина и тимског рада ученика; развоју предузетничког духа ученика; укупном личном и социјалном развоју ученика; промоција активности ученичке задруге у основним школама у којима су основане; развоју квалитетније образовно - васпитне понуде основне школе.

Пројекат "Другаријада " У фондацији Новака Ђоковића

Ученици млађег школског узраста физички издвојеног одељења у Пајазитову боравили су 6 дана (16.09. до 21.09.2019) на Копаонику о трошку фондације Новак Ђоковић.

Ученици су у току боравка прошли кроз радионице: игре у паркићу за децу;музичке радионице;ликовне радионице-сликање на платну;грнчарија;радионица пружања прве помоћи;сценско шминкање;резбарење дрвета;плетење;хеклање.

Посетили су авантура парк,имали вожњу бобом,вожњу жичаром,присуствовали научном шоу,израђивали електро бубе,посетили планетарујм.Били су учесници радионице интелектуалних вештина Леонида,учили пливање на затвореном базену,правили планету,учили о значају здраве хране и зачинском биљу,гледали под микроскоп,шетали у природи.Ученици су гледали позоришну представу,пуштали змајеве ,били учесници радионице програмирања и виртуалних илузија Кликер,учествовали у спортским играма(фудбал у балону,полигони са препрекама).У вечерњим сатима су присуствовали ватромету, били у дискотеци,решавали квиз ,имали маскембал.Учитељи су били учесници семинара на тему пројектне наставе ,,Поверљиво,,.Након свечаног затварања ученици су добили поклоне и наша школа донацију(лаптоп,соковник,4 лопте ,свеске и школски прибор за рад у школи,катедру и столицу,клупе и столице за ђаке и полице.Упознали су доста другова и другарица,остварили нова пријатељства .Упознали Новака Ђоковића и све чланове породице који су свих шест дана боравили са учесницима и заједно учествовали  кроз различите радионице.

Другаријада

Амбијентална настава-Народни музеј Ученици четвртог разреда -учитељица Јелена Михајловић

Пројекат-2000 дигиталних учионица

 

Влада Републике Србије је посредством Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2018. години отпочела пилот пројекат дигитализације наставе који обухвата извођење наставе уз коришћење најмодернијих дигиталних образовних материјала. Наставница математике, Гордана Ранковић,  је одабрана за учешће у пројекту Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник.  У оквиру  пројекта је добила вредну опрему уз коју изводи наставу, као и најсавременије дигиталне садржаје. Ученици се уз дигиталне образовне материјале више интересују за материју и лакше их је ангажовати на часу, а очекује се и значајно повећање образовног ефекта.У школској 2018/19. још је 10 наставника прошло обуку .Наставници реализују наставу са ученицима 1. и 2. разреда у школској 2019/20.

Обилазак позоришта