Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Кадровска структура школе

  • Радни колектив ове школе има 78,40 чланова   колектива од чега 56 наставника

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА РАДНИКА КОЈИ ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ ПРОГРАМ

ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ

ВСС

ВС

ССС

Разредна настава

11

5                                              

 

Предметна настава

35

4

 

Директор

1

 

 

СВЕГА

47

9

 

       На остваривању плана рада у школској 2020/2021. години према систематизацији и квалификационој структури, у школи ће радити следећи број  запослених :

 

ПОСЛОВИ

 

БРОЈ

ИЗВРШИЛАЦА

 

СТРУЧНА  СПРЕМА

ВСС

ВС

ССС

КВ

ПК

НК

Директор

1

1

 

 

 

 

 

Разредна настава

16

11

5

 

 

 

 

Предметна настава

39

35

4

 

 

 

 

Библиотекар

1

1

 

 

 

 

 

Секретар

1

1

 

 

 

 

 

Шеф  рачуноводства

1

1

 

 

 

 

 

Ложач

 

 

 

 

 

 

 

Сервирка

1

 

 

1

 

 

 

Помоћних  радника

10,40

 

 

 

 

 

10,40

Домар

4

 

1

3

 

 

 

Педагог

1

1

 

 

 

 

 

Административни радник

1

 

 

1

 

 

 

СВЕГА

76,40

51

10

5

 

 

10,40

       

            Школа располаже повољном квалификационом и старосном структуром запослених радника. Наиме, колектив ове школе је релативно млад са просечним годинама старости 36, односно са просечним годинама стажа 16.

Структурни однос наставног и ваннаставног особља је задовољавајући узимајући у обзир начин функционисања издвојених одељења.